Harmonogram kursu języka angielskiego

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM KURSU „JĘZYKA ANGIELSKIEGO”
W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

DATA GODZINY LICZBA GODZIN
30.04.2019 r. 16:00 – 18:00 2
06.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2
08.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2
10.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2
13.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2
15.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2
17.05.2019 r. 16:00- 18:00 2
20.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2
22.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2
24.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2
27.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2
29.05.2019 r 16:00 – 18:00 2
31.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2
03.06.2019 r. 16:00 – 18:00 2
05.06.2019 r. 16:00 – 18:00 2
07.06.2019 r. 16:00 – 18:00 2
10.06.2019 r. 16:00 – 18:00 2
12.06.2019 r. 16:00 – 18:00 2
14.06.2019 r. 16:00 – 18:00 2
17.06.2019 r. 16:00 – 18:00 2
19.06.2019 r. 16:00 – 18:00 2
24.06.2019 r. 16:00 – 18:00 2
26.06.2019 r. 16:00 – 18:00 2
28.06.2019 r. 16:00 – 18:00 2
01.07.2019 r. 16:00 – 18:00 2
30.08.2019 r. 16:00 – 18:00 2
02.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
04.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
06.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
09.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
11.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
13.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
16.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
18.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
20.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
23.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
25.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
26.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
27.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
30.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2

Łączna liczba godzin kursu: 80 godzin.

PROJEKT „PODARUJ MI SKRZYDŁA” – KOLEJNY MIESIĄC WSPARCIA

Minął kolejny miesiąc realizacji projektu „Podaruj mi skrzydła” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

Po intensywnym okresie związanym z naborem i rekrutacja przyszedł czas na konkretne wsparcie  w postaci korepetycji, poradnictwa specjalistycznego oraz kursów podnoszących kompetencje.

Szczególnym uznaniem uczestników cieszy się kurs podstaw programowania, uczący kreatywności, planowania i myślenia abstrakcyjnego. Jak mówi Bartek, jeden z uczestników kursu: „Dużo się dzieje, nie nudzimy się i uczymy się nowych rzeczy”.

W maju rozpoczynają się działania dedykowane dla  rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.  Będą to m. in  organizowane cyklicznie grupy wsparcia, podczas których  opiekunowie zastępczy będą mogli wymieniać się doświadczeniami, służyć radą oraz wsparciem. W tym samym czasie dla wychowanków pieczy zastępczej zorganizowane będą zajęcia z animatorem, w specjalnie do tego celu przygotowanym pokoju. Dzięki środkom z Unii Europejskiej udało się odświeżyć jedno  z pomieszczeń Powiatowego Centrum oraz wyposażyć w meble, zabawki i sprzęty przeznaczone dla dzieci.

„ Mamy nadzieję, że tak zaaranżowane otoczenie uprzyjemni naszym młodszym podopiecznym pobyt w PCPR podczas realizowanych dla nich zajęć – mówi Aneta Pawlak – pedagog odpowiedzialny za działania animacje w ramach Projektu.

Informacja o wynikach naboru

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko psychoterapeuty do pracy w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa na rzecz 20 beneficjentów projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko psychoterapeuty wybrana została Pani: Agnieszka Borowicz-Bartosik.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Agnieszka Borowicz-Bartosik spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko psychoterapeuty.

Informacja o wynikach naboru

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko korepetytora biologii na rzecz 10 beneficjentów projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko korepetytora biologii wybrana została Pani: Mariola Gorzka

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Mariola Gorzka spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko korepetytora biologii.

Informacja o wynikach naboru

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko korepetytora języka niemieckiego na rzecz 10 beneficjentów projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko korepetytora języka niemieckiego wybrany został Pan: Rafał Brzeziński

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Rafał Brzeziński spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko korepetytora języka niemieckiego.

Zapytanie ofertowe na realizację usługi – organizacja 7-dniowego pobytu nad morzem połączonego z warsztatami arteterapii

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach projektu pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne
i zdrowotne.

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225

Opis przedmiotu zamówienia:

Organizacja 7-dniowego pobytu nad morzem połączonego z warsztatami arteterapii w sierpniu 2019 r., dla 13 osób w wieku od 7 do 15 lat i 2 osób dorosłych (łącznie 15 osób).

Grupa uczestników objęta zostanie 20 h programem arteterapii (5 dni po 4 godz. zajęć). Proponowany zakres merytoryczny: rozładowanie emocji poprzez sztukę, radzenie sobie ze stresem za pomocą relaksacji i wizualizacji, odkrywanie potencjału twórczego, rozwój osobowości przez twórczość z wykorzystaniem naturalnego tworzywa.

Czas i miejsce realizacji

Hotel lub ośrodek znajdujący się w miejscowości atrakcyjnej pod względem turystycznym nad morzem. Ośrodek zlokalizowany tak, aby umożliwić piesze dojście uczestnikom (max. 15 min) w miejsce atrakcyjne dla dzieci, np. plac zabaw, plaża. Pobyt przewidziany w miesiącu sierpniu 2019 r.

Wykonawca w ramach organizacji pobytu winien zapewnić:

 • ubezpieczenie dla 15 osób od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas pobytu w ośrodku i podczas podróży do i z ośrodka
 • transport – zapewnienie pojazdu/pojazdów przeznaczonych do transportu osób (ważny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC i NNW) wraz z posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje kierowcą/kierowcami i przewóz uczestników na trasie – Brzeziny- miejsce pobytu- Brzeziny; dodatkowo: Zamawiający przed wyjazdem dopuszcza możliwość wezwania odpowiednich służb w celu sprawdzenia sprawności technicznej pojazdu oraz badania trzeźwości kierowcy/kierowców. W przypadku stwierdzenia uchybień Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia nowego sprawnego pojazdu i/lub zapewnienia nowego kierowcy;
 • zakwaterowanie wraz z pełnym wyżywieniem: uczestnicy powinni być zakwaterowani w w pokojach z łazienka; wyżywienie w formie śniadania, obiadu i kolacji;
  • Przypuszczalny rozkład pokoi:
   • 4 pokoje dwuosobowe
   • 1 pokój 3 osobowy
   • 1 pokój 4 osobowy lub dwa pokoje 2 osobowe)
 • Wykonawca zapewni całodobowa opiekę wykwalifikowanych opiekunów w trakcie pobytu i podróży na miejsc i z powrotem;
 • Wykonawca zapewni wykwalifikowanych trenerów do przeprowadzenia 20-godzinnych warsztatów arteterapii wg wcześniej zatwierdzonego programu wraz z materiałami potrzebnymi do przeprowadzenia zajęć;
  W przypadku braku programu warsztatów oferta nie będzie rozpatrywana.
 • Wykonawca zadba o zorganizowanie czasu wolnego dla uczestników projektu: możliwość korzystania nieodpłatnie przez cały pobyt z bazy rekreacyjnej ośrodka; dodatkowo: mile widziane atrakcje typu ognisko, zabawa integracyjna przy muzyce, zwiedzanie okolicy.

Cena: cena brutto za jedną osobę;

Z uwagi na specyfikę wyjazdu dopuszcza się możliwość zmniejszenia ilości osób do 25 %. Ostateczna ilość osób biorących udział w pobycie zostanie potwierdzona na 14 dni przed terminem planowanego pobytu. Liczba ta będzie stanowić podstawę do kalkulacji całej kwoty zamówienia (ostateczna liczba osób x cena za osobę).

Kryteria oceny ofert:

 • cena brutto – 70 % (cena oferty badanej brutto x 70% x 100)
 • atrakcyjność bazy noclegowej i terenu rekreacyjno-sportowego – 10%, w tym:
  • hotel -standard min . 3 gwiazdowy – 5 pkt.
  • położenie ośrodka , atrakcyjność najbliższej okolicy, bliskość plaży– 5 pkt.
  • teren rekreacyjno-sportowy:
   • basen kryty – 10 pkt
   • kręgielnia – 5 pkt
   • bilard 2,5 pkt.
 • zawartość merytoryczna programu warsztatów arteterapii – 10%:
 • referencje dotyczące realizacji podobnych projektów – 10%.

W celu udokumentowania posiadanych uprawnień do zorganizowania wyjazdu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

 • opis bazy noclegowej z podaniem adresu ośrodka i strony internetowej,
 • kserokopię wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Inne istotne warunki realizacji i przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty:

 1. wymogi dotyczące realizacji: podmiot organizujący wyjazd i prowadzący warsztaty zapewnia obsługę formalną warsztatów, prowadzenie list obecności, zakwaterowanie z wyżywieniem, całodobową opiekę nad uczestnikami wyjazdu, trenerów, materiały szkoleniowe ologowane w sposób ustalony z realizatorem projektu, monitorowanie i ewaluację uczestników warsztatów,
 2. na zakończenia warsztatów uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach,
 3. wykonawca do oferty dołączy program oraz zakres zajęć,
 4. wynagrodzenie za przeprowadzenie wyjazdu i warsztatów zostanie wypłacone w terminie 14 dni od otrzymania faktury/rachunku na rachunek bankowy wykonawcy,
 5. wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację wyjazdu i warsztatów określoną w umowie (m.in. listy obecności, dzienniki zajęć, dokumentacja fotograficzna) w terminie 7 dni od zakończenia wyjazdu,
 6. podstawą do wystawienia faktury/rachunku za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.

Inne istotne warunki zamówienia:

 • Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 • W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
 • W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.

Ofertę wraz z załącznikami należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, Il p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ORGANIZACJA 7-DNIOWEGO POBYTU NAD MORZEM POŁĄCZONEGO Z WARSZTATAMI ARTETERAPII”, w terminie do 22 maja 2019 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących w/w zapytania ofertowego informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 874 21 67.

Informujemy, niniejsze postępowanie prowadzone jest w zapytania ofertowego na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty zachęcamy do pobrania formularza ofertowego.

Zapytanie ofertowe na realizację usługi – kurs fotograficzny

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach projektu pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225

Opis przedmiotu zamówienia: „Kurs fotograficzny” dla 5 uczestników projektu „Podaruj mi skrzydła” w wieku od 10 do 15 lat.

Uczestnicy po zakończeniu kursu powinni posiadać podstawowe umiejętności związane z obsługą aparatu fotograficznego, umiejętność tworzenia różnych form fotograficznych (m.in. portret, pejzaż, fotografia przyrody itp.)

Termin realizacji zamówienia: maj 2019 r. – lipiec 2019 r.
Wymiar godzinowy: 30 godzin zegarowych w okresie 3 miesięcy, w podziale po 10 godzin w miesiącu. Szczegółowy harmonogram kursu uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Brzeziny

Cena kursu: organizacja i przeprowadzenie kursu, materiały i pomoce potrzebne do zajęć, wynajem sali, poczęstunek.

Kryteria oceny ofert:

 • cena brutto – 70 %,
 • doświadczenie w realizacji podobnych kursów wraz z referencjami – 10%
 • zawartość merytoryczna programu – 20%:

Warunki realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do:

 • zagwarantowania wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów do realizacji zamówienia,
 • realizowania kursu zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu),
 • zapewniania min. 3 aparatów fotograficznych dla grupy na każde zajęcia,
 • prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego, w szczególności list obecności i dzienników zajęć,
 • zapewnienia materiałów szkoleniowych oznaczonych logotypami w sposób wskazany przez Zamawiającego,
 • zapewniania poczęstunku,
 • przeprowadzenia ewaluacji wśród uczestników kursu,
 • wydania uczestnikom projektu zaświadczeń potwierdzających udział w kursie,
 • przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji kursu określonej w umowie, w szczególności list obecności, dzienników zajęć, potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych, poczęstunku, w terminie 7 dni od zakończenia kursu.

Inne istotne warunki zamówienia:

 • Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 • W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
 • W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
 • Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku, zgodnie z umową/zamówieniem.
 • Podstawą do wystawienia faktury/rachunku za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.

Ofertę wraz z programem zajęć należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, Il p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Organizacja i przeprowadzenie kursu fotograficznego w ramach projektu „Podaruj mi skrzydła”, w terminie do 10 maja 2019 r.

Informujemy, niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie analizy rynku na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty zachęcamy do pobrania formularza ofertowego.

Harmonogram korepetycji indywidualnych – kwiecień 2019 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM
KOREPETYCJE INDYWIDUALNE W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

KWIECIEŃ 2019 r.

Przedmiot

Data

Godziny

Sala

MATEMATYKA

24.04.2019 r.

14:00- 18:00

206 p. II

29.04.2019 r.

14:00 – 17:00

206 p. II

JĘZYK POLSKI

25.04.2019 r.

16:30 – 18:30

206 p. II

26.04.2019 r.

16:30 – 18:30

Sala konferencyjna pokój 210/211 p. II

JĘZYK NIEMIECKI

24.04.2019 r.

15:00 – 17:00

Sala konferencyjna pokój 210/211 p. II

30.04.2019 r.

15:00 – 17:00

206 p. II

BIOLOGIA

29.04.2019 r.

14:00 – 18:00

213 p. II

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO – Kursu prawa jazdy kategorii C

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na przeprowadzenie „Kursu prawa jazdy kategorii C” dla 2 uczestników projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że w wyniku czynności przeprowadzonych w dniu 15 kwietnia 2019 r., za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:

SZKOŁA NAUKI JAZDY
KRYSTYNA GRYGLAS
ul. Armii Krajowej 64
94-046 Łódź