post

W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach w dniach 19 i 24 lutego będą pełnić dyżury telefoniczne: kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Komendy Powiatowej w Brzezinach oraz specjaliści PCPR. W czasie trwania dyżuru będzie można przede wszystkim uzyskać informacje na temat praw przysługujących osobom pokrzywdzonym oraz sposobów i możliwości zgłaszania przestępstw.

Telefon: 46 874 21 68 będzie do Państwa dyspozycji w godzinach:

  • 19 lutego (wtorek) w godz. 15-17,
  • 22 lutego (piątek) w godz. 10-12.

Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związane są z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się to na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia w społeczeństwie.