Zapytanie ofertowe – Kurs z zakresu zarządzania finansami i elementami prawa pracy

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn.: „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie lX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Kurs z zakresu zarządzania finansami i elementami prawa pracy dala 10 uczestników projektu w wieku powyżej 18 r.ż. w wymiarze 16 godzin lekcyjnych (4 spotkania po 4 godziny).

Szczegóły w załączonym niżej dokumencie.

Program wyjazdów podnoszących kompetencje edukacyjne w ramach projektu „Dobry start w dorosłość”

Wyjazd I 13.07.2018r.
8.30- wyjazd z Brzezin
9.30-11.30- zwiedzanie lotniska na Lublinku z przewodnikiem
12.00-13.15- zwiedzanie Muzeum Kinematografii z przewodnikiem
14.00-16.00- zwiedzanie Centrum Nauki i Techniki w EC1
16.15- wyjazd z Łodzi
17.00- przyjazd do Brzezin

Wyjazd II 18.07.2018r.
8.30 – wyjazd z Brzezin
9.30-10.30 -warsztaty filmowe „Ocalić seans” w Muzeum Kinematografii
11.30-13.30- wizyta w kinie 3D w Manufakturze, seans filmowy ( Iniemamocni 2 )
14.00-15.00- zwiedzanie Ogrodu Botanicznego
15.15- wyjazd z Łodzi
16.00- przyjazd do Brzezin

Wyjazd III 25.07.2018r.
9.00- wyjazd z Brzezin
10.00-11.00- zwiedzanie Palmiarni z przewodnikiem
12.00-13.00- zwiedzanie Eksperymentarium w Manufakturze
14.00-15.00- zwiedzanie Papugarni
15.15- wyjazd z Łodzi
16.00- przyjazd do Brzezin

Wyjazd IV 31.07.2018r.
9.30- wyjazd z Brzezin
10.30-11.30 – zwiedzanie Muzeum Sztuki MS2
12.30-13.30- pokaz w Planetarium EC1
14.00-15.30- pobyt na aquaparku „Fala” (w opcji zamiast pobytu w aquaparku- zwiedzanie ZOO).
15.45- wyjazd z Łodzi
16.45- powrót do Brzezin

Uwaga:
Zbiórka, każdorazowo 15 min przed planowanym odjazdem, przy siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, Brzeziny.

Zapytanie ofertowe – Kurs prawa jazdy kategorii B

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn.: „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie lX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Kurs prawa jazdy kategorii B dla 15 uczestników projektu.

Szczegóły w załączonym niżej dokumencie.