Zapytanie ofertowe – Dowóz na kurs aktywnej twórczości…

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn.: „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie lX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Dowóz na „Kurs aktywnej twórczości” dla max. 15 uczestników projektu poniżej 18 r.ż., miejsca zamieszkania do Brzezin i z powrotem (4 spotkania). Szacowana liczba kilometrów na całkowite wykonanie zadania – 1200 km.

Szczegóły w załączonym niżej dokumencie.

Załączniki

Zapytanie ofertowe – Kurs aktywnej twórczości (warsztaty)

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn.: „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie lX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „Kurs aktywnej twórczości” dla 15 uczestników projektu w wieku do 18 r.ż. w podziale na 2 grupy, w wymiarze 24 godzin lekcyjnych dla każdej z grup (4 dni po 6 godzin).

Szczegóły w załączonym niżej dokumencie.

Załączniki

UWAGA DYŻUR!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że na 2018 rok ustalone zostały następujące terminy dyżurów, podczas których istnieje możliwość indywidualnego spotkania z osobami prowadzącymi program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

16. 05. 2018 r. godz. 15.00 – 18.00

19.11. 2018 r. godz. 15.00 – 18.00

szczególnie zapraszamy osoby biorące udział w w/w programie w 2017 roku

Zapytanie ofertowe – Wyjazdy edukacyjne podnoszące kompetencje zawodowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn.: „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie lX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Organizacja czterech jednodniowych wyjazdów podnoszących kompetencje edukacyjne dla 15 uczestników projektu w wieku od 7 do 17 lat z powiatu brzezińskiego.

Szczegóły w załączonym niżej dokumencie.


Załączniki

Plan dyżurów specjalistów – maj 2018 r.

PUNKT WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
„DOBRY START W DOROSŁOŚĆ”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, II piętro

DYŻURY SPECJALISTÓW:

MAJ 2018 SALA
PSYCHOTERAPEUTA
Agnieszka Steglińska
11.05. 14.00 – 17.00 210
28.05 10.00 – 13.00 210

PSYCHOLOG
Paulina Gryś

08.05 13.00 – 17.00 209
09.05 16.30 – 18.30 209
11.05 16.00 – 17.00 209
23.05 15.00 – 18.00 209

PEDAGOG
Katarzyna Kaźmierczak

15.05 15.00 – 17.00 210
16.05 16.00 – 18.00 210
17.05 16.00 – 18.00 210
22.05 15.00 – 17.00 210
23.05 15.30 – 17.30 210

Każdy uczestnik Projektu może skorzystać z poradnictwa w ramach Punktu Wsparcia, w godzinach dyżuru.
Prosimy o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne o planowanej wizycie u specjalisty.
Tel. (46) 874 21 68