Zapytanie ofertowe – Warsztaty kompetencji osobistych (10 uczestników)

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn.: „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie lX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „Warsztaty kompetencji osobistych” – 7 dni pierwszej połowie sierpnia 2018 r. na terenie województwa łódzkiego dla 10 uczestników projektu do 18 r.ż.

Szczegóły w załączonym niżej dokumencie.

Załączniki

Zapytanie ofertowe – Warsztaty kompetencji osobistych (15 uczestników)

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn.: „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie lX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „Warsztaty kompetencji osobistych” – 7 dni pierwszej połowie sierpnia 2018 r. na terenie województwa łódzkiego dla 15 uczestników projektu do 18 r.ż.

Szczegóły w załączonym niżej dokumencie.

Załączniki

Zapytanie ofertowe – Kurs aktywnej twórczości

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn.: „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „Kurs aktywnej twórczości” dla 15 uczestników projektu w wieku do 18 r.ż., w podziale na 2 grupy, w wymiarze 24 godz. lekcyjnych dla każdej z grup (4 dni po 6 godz.)

Szczegóły w niżej zamieszczonym dokumencie.

Załączniki