Plan dyżurów specjalistów – kwiecień 2018 r.

LOGOTYPY_KOL_EFS_plPUNKT WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU „DOBRY START W DOROSŁOŚĆ”
Wykaz dyżury specjalistów:

KWIECIEŃ 2018 SALA
PSYCHOTERAPEUTA
Agnieszka Steglińska
06.04 14.00-17.00 210
23.04 10.00-13.00 210
PEDAGOG
Katarzyna Kaźmierczak
14.04 10.00-15.00 210
20.04 14.00-17.00 210
27.04 14.00-16.00 210

Każdy uczestnik Projektu może skorzystać z poradnictwa w ramach Punktu Wsparcia, w godzinach dyżuru.
Prosimy o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne o planowanej wizycie u specjalisty.

Harmonogram kursu języka angielskiego

 

HARMONOGRAM KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

w ramach projektu „Dobry start w dorosłość”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

MIEJSCE SZKOLENIA: Big Ben School of English, Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18
GODZINY ZAJĘĆ: środa 16-20
czwartek 15-19

DATA

ILOŚĆ ZAJĘĆ (45 godz.)
Grupa 1 Grupa 2

Grupa 3

1. tydzień 7.03 (środa) TEST (5) TEST (5)
8.03 (czwartek) Test (5)
2. tydzień 14.03 (środa) 5
15.03 (czwartek) 5
3. tydzień 21.03 (środa) 5
22.03 (czwartek) 5
4. tydzień 28.03 (środa) 5
29.03(czwartek) 5
5. tydzień 4.04 (środa) 5
5.04 (czwartek) 5
6. tydzień 11.04 (środa) 5
12.04 (czwartek) 5
7. tydzień 18.04 (środa) 5
19.04 (czwartek) 5
8. tydzień 25.04 (środa) 5
26.04 (czwartek) 5
9. tydzień 9.05 (środa) 5
10.05 (czwartek) 5
10. tydzień 16.05 (środa) 5
17.05 (czwartek) 5
11. tydzień 23.05 (środa) 5
24.05 (czwartek) 5
12. tydzień 30.05 (środa) 5
13. tydzień 06.06.(środa) 5
07.06 (czwartek) 5
14. tydzień 14.06 (czwartek) 5
RAZEM 45 45 45