W dniach 20 i 22 lutego 2018 roku w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach telefoniczne dyżury pełnili specjaliści: kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej – Ewelina Krasnowska, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – Joanna Nielepkowicz, pedagog – Katarzyna Kaźmierczak i podkom. Tomasz Żaczek.
W czasie dyżuru udzielano porad dotyczących sposobu i możliwości zgłaszania przestępstw, a przede wszystkim praw przysługujących osobom pokrzywdzonym.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2018