Podsumowanie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 20 i 22 lutego 2018 roku w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach telefoniczne dyżury pełnili specjaliści: kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej – Ewelina Krasnowska, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – Joanna Nielepkowicz, pedagog – Katarzyna Kaźmierczak i podkom. Tomasz Żaczek.
W czasie dyżuru udzielano porad dotyczących sposobu i możliwości zgłaszania przestępstw, a przede wszystkim praw przysługujących osobom pokrzywdzonym.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2018

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku z Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (19-25 lutego 2018 r.) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach dyżurować będą specjaliści, którzy będą udzielać telefonicznie porad dotyczących sposobu i możliwości zgłaszania przestępstw, miejsc gdzie należy się udać, gdy stajemy się poszkodowanymi oraz praw przysługujących osobie w związku ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Termin dyżurów: 20 i 22 lutego 2018 r., w godz. 14-16.
Więcej informacji można uzyskać drogą telefoniczną: +48 46 874 21 68

Zapytanie ofertowe – Warsztaty kompetencji osobistych (25 uczestników)

W związku z realizacją projektu pn.: „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa lx Włączenie społeczne, Działanie lx.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Warsztaty kompetencji osobistych – 7 dni w pierwszej połowie sierpnia 2018 r. na terenie województwa łódzkiego dla 25 uczestników projektu do 18 r.ż.
Szczegóły oraz formularz oferty dostępne poniżej.

Załączniki

Zapytanie ofertowe – Warsztaty kompetencji osobistych (15 uczestników)

W związku z realizacją projektu pn.: „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa lx Włączenie społeczne, Działanie lx.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Warsztaty kompetencji osobistych – 7 dni w pierwszej połowie sierpnia 2018 r. na terenie województwa łódzkiego dla 15 uczestników projektu do 18 r.ż.
Szczegóły oraz formularz oferty dostępne poniżej.

Załączniki

„Dobry start w przyszłość” – informacja o realizacji projektu

logotypy Fundusze Europejskie - Program Regionalny, promuje łódzkie, Unia Europejska - Europejski Fundusz SocjalnyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach realizuje od października 2017 roku projekt „Dobry start w przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/platne/serwer22917/public_html/pcpr-brzeziny.pl/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 152

Zapytanie ofertowe – Kurs nauki języka angielskiego

W związku z realizacją projektu pn.: „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa lx Włączenie społeczne, Działanie lx.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Kurs „Nauki języka angielskiego” – 45 godzin lekcyjnych dla 25 uczestników projektu powyżej 18 r.ż., (trzy grupy, po 45 godzin na grupę).
Szczegóły oraz formularz oferty dostępne poniżej.

Załączniki