Harmonogram warsztatów kompetencji społecznych

HARMONOGRAM WARSZTATÓW KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

w ramach projektu „Dobry start w dorosłość”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

GRUPA: OSOBY PONIŻEJ 18 R. Ż (15 OSÓB)
PROWADZĄCY:
PSYCHOLOG: PAULINA GRYŚ
PEDAGOG: KATARZYNA KOZIEŁ
MIEJSCE: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZEZINACH

STYCZEŃ 2018
DATA GODZINA ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH
31.01.2018 14.00 – 16.00 2 GODZ.
LUTY 2018
DATA GODZINA ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH
2.02.2018 14.00 – 17.00 3 GODZ.
9.02.2018 14.00 – 17.00 3 GODZ.
KWIECIEŃ 2018
DATA GODZINA ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH
13.04.2018 16.00 – 18.00 2 GODZ.
MAJ 2018
DATA GODZINA ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH
10.05.2018 16.00 – 19.00 3 GODZ.
24.05.2018 16.00 – 19.00 3 GODZ.

Harmonogram warsztatów kompetencji społecznych

HARMONOGRAM WARSZTATÓW KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

w ramach projektu „Dobry start w dorosłość”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

GRUPA: OSOBY POWYŻEJ 18 R. Ż
PROWADZĄCY:
PSYCHOLOG: PAULINA GRYŚ
PEDAGOG: KATARZYNA KOZIEŁ
MIEJSCE: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZEZINACH

STYCZEŃ 2018
DATA GODZINA ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH
15.01.2018 16.00 – 20.00 4 GODZ.
22.01.2018 16.00 – 20.00 4 godz.
29.01.2018 16.00 – 20.00 4 godz.
OGÓŁEM 12 godz.
LUTY 2018
DATA GODZINA ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH
5.02.2018 16.00 – 20.00 4 GODZ.
12.02.2018 16.00 – 20.00 4 GODZ.
OGÓŁEM 8 godz.
KWIECIEŃ 2018
DATA GODZINA ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH
09.04.2018 16.00 – 20.00 4 GODZ.
16.04.2018 16.00 – 20.00 4 GODZ.
23.04.2018 16.00 – 20.00 4 GODZ.
OGÓŁEM 12 godz.
MAJ 2018
DATA GODZINA ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH
14.05.2018 16.00 – 20.00 4 GODZ.
21.05.2018 16.00 – 20.00 4 GODZ.
OGÓŁEM 8 godz.

Harmonogram kursu przygotowującego do matury

„KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO MATURY”

w ramach projektu „Dobry start w dorosłość”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Miejsce szkolenia: Biblioteka Miejska
ul. Św. Anny 36, 95-060 Brzeziny

Data Przedmiot Godzina rozpoczęcia zajęć Godzina zakończenia zajęć
10.01.2018 Matematyka 15.00 18.55
17.01.2018 Matematyka 15.00 18.55
24.01.2018 Język polski 15.00 18.55
31.01.2018 Matematyka 15.00 18.55
07.02.2018 Matematyka 15.00 18.55
14.02.2018 Matematyka 15.00 18.55
21.02.2018 Matematyka 15.00 18.55
28.02.2018 Język polski 15.00 18.55
07.03.2018 Matematyka 15.00 18.55
14.03.2018 Matematyka 15.00 18.55
21.03.2018 Język polski 15.00 18.55
28.03.2018 Matematyka 15.00 18.55
04.04.2018 Matematyka 15.00 18.55
11.04.2018 Matematyka 15.00 18.55
18.04.2018 Język polski 15.00 18.55
25.04.2018 Matematyka 15.00 18.55

HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTÓW W RAMACH PUNKTU WSPARCIA – 2018 ROK

HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTÓW W RAMACH PUNKTU WSPARCIA – 2018 ROK

w ramach projektu „Dobry start w dorosłość”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

MIEJSCE: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, II p.

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ
1. PAULINA GRYŚ
PSYCHOLOG
07.03
16.00-18.00
08.05
13.00-17.00
08.03
16.00-18.00
09.05
16.30-18.30
15.03
16.00-18.00
11.05
16.00-17.00
21.03
16.00-18.00
23.05
15.00-18.00
22.03
16.00-18.00
2. KATARZYNA KAŹMIERCZAK
PEDAGOG
08.01
18.00-19.00
08.02
13.00-15.00
14.04
10.00-15.00
15.05
15.00-17.00
15.01
15.00-16.00
18.00-19.00
16.02
14.00-16.00
20.04
14.00-17.00
16.05
16.00-18.00
19.01
14.00-16.00
19.02
14.00-16.00
27.04
14.00-16.00
17.05
16.00-18.00
22.01
15.00-16.00
18.00-19.00
27.02
13.00-17.00
22.05
15.00-17.00
26.01
14.00-16.00
23.05
15.30-17.30
29.01
15.00-16.00
3. AGNIESZKA STEGLIŃSKA
PSYCHOTERAPEUTA
12.01
14.00-17.00
02.02.
14.00-17.00
02.03
14.00-17.00
06.04
14.00-17.00
11.05
14.00-17.00
29.01
10.00-13.00
26.02
10.00-13.00
26.03
10.00-13.00
23.04
10.00-13.00
28.05
10.00-13.00

Harmonogram kursu programowania dla dzieci i młodzieży

„KURS PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”

w ramach projektu „Dobry start w dorosłość”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Miejsce szkolenia: Centrum Promocji i Kultury
ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny

Data Tematyka zajęć edukacyjnych Godzina rozpoczęcia zajęć Godzina zakończenia zajęć Ilość godzin lekcyjnych
13.01.2018 Środowisko pracy w Scratch. Podstawy programowania w Scratch 10.00 13.30 4 godz.
20.01.2018 Pierwszy program. Zmienne 10.00 13.30 4 godz.
27.01.2018 Instrukcja warunkowa. Pętle. 10.00 13.30 4 godz.
24.02.2018 Poruszanie, rysowanie, dźwięki. 10.00 13.30 4 godz.
03.03.2018 Kontrola i sterowanie. Obsługa myszy i klawiatury. Obsługa kolizji. 10.00 13.30 4 godz.
10.03.2018 Tworzenie animacji. Tworzenie prostych gier. 10.00 13.30 4 godz.
17.03.2018 Tworzenie animacji. Tworzenie prostych gier. 10.00 13.30 4 godz.
24.03.2018 Tworzenie animacji. Tworzenie prostych gier. 10.00 11.30 2 godz.
Łączna liczba godzin szkoleniowych 30