Zapytanie ofertowe na zakup usługi – Kurs przygotowujący do matury z języka polskiego i matematyki

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn.: „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa lx Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie lx.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „Kurs przygotowujący do matury z języka polskiego i matematyki” – 80 godzin lekcyjnych dla 6 uczestników projektu przystępujących do matury.

Szczegóły w załączonym niżej dokumencie.

Załączniki

Czas pracy punktu wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że w ramach projektu „Dobry start w dorosłość” działa Punkt Wsparcia.

W Punkcie dyżurują specjaliści: pedagog, psycholog, psychoterapeuta.

Każdy uczestnik Projektu może skorzystać z poradnictwa w ramach Punktu Wsparcia u dowolnie wybranego specjalisty, w godzinach dyżuru.

Harmonogram wsparcia w miesiącach: listopad, grudzień wygląda następująco:

 

LISTOPAD GRUDZIEŃ
PEDAGOG

17.11

14.00-17.00

18.11

10.00-15.00

24.11

14.00-16.00

PSYCHOLOG

01.12

14.00-16.00

08.12

15.00-17.00

13.12

14.00-16.00

18.12

16.00-18.00

27.12

14.00-16.00

PSYCHOTERAPEUTA

17.11

10.00-13.00

04.12

10.00-13.00

24.11

12.00-15.00

08.12

14.00-17.00

Harmonogram szkoleń – Kurs podstaw obsługi komputera

KURS PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA – HARMONOGRAM NA GRUDZIEŃ

MIEJSCE: Muzeum Regionalne w Brzezinach

Grupa I – 12 osób

DATA

GODZINY CZAS TRWANIA

7 grudnia 2017 r.

16.00 – 20.00 4 godziny
14 grudnia 2017 r. 16.00 – 18.00

2 godziny

21 grudnia 2017 r. 16.00 – 20.00

4 godziny

Grupa II – 12 osób

DATA

GODZINY CZAS TRWANIA

9 grudnia 2017 r.

12.00 – 16.00 4 godziny
14 grudnia 2017 r. 18.00 – 20.00

2 godziny

16 grudnia 2017 r. 12.00 – 16.00

4 godziny

 

Zapytanie ofertowe na realizację usługi – „Kurs programowania dla dzieci i młodzieży”

Brzeziny, 1 grudnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach projektu pn.: „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Szczegóły zawarte w załączniku na końcu wpisu.

Załączniki