Harmonogram kursu „Podstawy obsługi komputera i internetu”

KURS „PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU”

w ramach projektu „Dobry start w dorosłość”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

GRUPA II
Miejsce szkolenia: Muzeum Regionalne w Brzezinach
ul. Piłsudskiego 49, 95-060 Brzeziny

Data Tematyka zajęć edukacyjnych Godzina rozpoczęcia zajęć Godzina zakończenia zajęć Ilość godzin lekcyjnych
09.12.2017 Obsługa programu MS Word 12.00 16.00 5 godz.
14.12.2017 Obsługa programu MS Word 18.00 20.00 2 godz. 30 min.
16.12.2017 Obsługa programu MS Word

Obsługa programu MS Excel

12.00 16.00 5 godz.
13.01.2018 Obsługa programu MS Excel 12.00 16.00 5 godz.
20.01.2018 Obsługa programu MS Excel 12.00 16.00 5 godz.
27.01.2018 Obsługa programu MS Excel

Internet

12.00 14.00 2 godz. 30 min.
03.02.2018 Internet 12.00 16.00 5 godz.
Łączna liczba godzin szkoleniowych 30

Harmonogram kursu „Podstawy obsługi komputera i internetu”

KURS „PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU”

w ramach projektu „Dobry start w dorosłość”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

GRUPA I
Miejsce szkolenia: Muzeum Regionalne w Brzezinach
ul. Piłsudskiego 49, 95-060 Brzeziny

Data Tematyka zajęć edukacyjnych Godzina rozpoczęcia zajęć Godzina zakończenia zajęć Ilość godzin lekcyjnych
07.12.2017 Obsługa programu MS Word 16.00 20.00 5 godz.
14.12.2017 Obsługa programu MS Word 16.00 18.00 2 godz. 30 min.
18.12.2017 Obsługa programu MS Word Obsługa programu MS Excel 16.00 20.00 5 godz.
11.01.2018 Obsługa programu MS Excel 16.00 20.00 5 godz.
18.01.2018 Obsługa programu MS Excel 16.00 20.00 5 godz.
25.01.2018 Obsługa programu MS Excel Internet 16.00 18.00 2 godz. 30 min.
01.02.2018 Internet 16.00 20.00 5 godz.
Łączna liczba godzin szkoleniowych 30

HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTÓW W RAMACH PUNKTU WSPARCIA – 2017 ROK

HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTÓW W RAMACH PUNKTU WSPARCIA – 2017 ROK

w ramach projektu „Dobry start w dorosłość”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

MIEJSCE: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, II p.

  SPECJALISTA LISTOPAD GRUDZIEŃ
1. PAULINA GRYŚ
PSYCHOLOG
  01.12

14.00-16.00

08.12

15.00-17.00

13.12

14.00-16.00

18.12

16.00-18.00

27.12

14.00-16.00

2. KATARZYNA KAŹMIERCZAK
PEDAGOG
17.11

14.00-17.00

 
18.11

10.00-15.00

24.11

14.00-16.00

3. AGNIESZKA STEGLIŃSKA
PSYCHOTERAPEUTA
17.11

10.00-13.00

04.12

10.00-13.00

24.11

12.00-15.00

08.12

14.00-17.00

Zapytanie ofertowe na realizację usługi – Kurs „podstawy obsługi komputera i internetu”

Brzeziny, 10 listopada 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI – KURS „PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU”
w ramach projektu pn.: „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

1. Realizator projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225

2. Istotne warunki zamówienia:
1) przedmiot zamówienia: kurs podstaw obsługi komputera i internetu;
całość: trener, sala szkoleniowa, catering w postaci przerwy kawowej, materiały szkoleniowe, certyfikat dla 25 uczestników powyżej 18 r.ż. (dwie grupy);
wymagany minimalny zakres kursu: nauka obsługi programów Word, Excel,
2) ilość godzin dydaktycznych: łącznie 60 godz. lekcyjnych (po 30 godz. na grupę),
3) termin realizacji zamówienia: 3 miesiące: grudzień 2017 r. – luty 2018 r.,
4) miejsce realizacji: Brzeziny, woj. Łódzkie,
5) wymogi dotyczące realizacji: podmiot prowadzący szkolenie zapewnia obsługę formalną kursu, prowadzenie list obecności, salę, trenera, serwis kawowy, materiały szkoleniowe ologowane w sposób ustalony z realizatorem projektu, monitorowanie i ewaluację uczestników kursu,
6) na zakończenia szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w kursie,
7) kryterium oceny ofert: cena -100%
8) wykonawca do oferty dołączy program oraz zakres zajęć.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 25 listopada 2017 r. na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5
95-060 Brzeziny
lub drogą mailowa na adres: pcpr.brzeziny@poczta.fm

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874 21 68

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi Wykonawcami.

Zapytanie ofertowe na realizację usługi – Dowóz uczestników na warsztaty kompetencyjne

Brzeziny, 6 listopada 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI – DOWÓZ UCZESTNIKÓW NA WARSZTATY KOMPETENCYJNE

w ramach projektu  pn.: „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

1. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225

2. Przedmiot oferty:

 1. maksymalnie 25 uczestników z miejsca zamieszkania do Brzezin i z powrotem,
 2. okres dowozu: 4 miesiące (styczeń, luty, kwiecień, maj 2018 r.)
 3. miejsce zamieszkania uczestników – powiat brzeziński,
 4. szacowana liczba kilometrów na całkowite wykonanie zadania – 1500 km,
 5. jedynym kryterium wyboru jest cena.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 15 listopada 2017 r. na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5
95-060 Brzeziny

lub drogą mailowa na adres: pcpr.brzeziny@poczta.fm
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Dodatkowe informacje można uzyskać pod  numerem telefonu: 46 874 21 68

Zapytanie ofertowe na realizację usługi – Dowóz uczestników na warsztaty kompetencyjne

Brzeziny, 6 listopada 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI – DOWÓZ UCZESTNIKÓW NA WARSZTATY KOMPETENCYJNE

w ramach projektu pn.: „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

1. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225

2. Przedmiot oferty:

 1. dowóz maksymalnie 15 uczestników z miejsca zamieszkania do Brzezin i z powrotem,
 2. okres dowozu: 4 miesiące (styczeń, luty, kwiecień, maj 2018 r.)
 3. miejsce zamieszkania uczestników – powiat brzeziński,
 4. szacowana liczba kilometów na całkowite wykonanie zadania – 1500 km,
 5. jedynym kryterium wyboru jest cena

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 15 listopada 2017 r. na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5
95-060 Brzeziny

 

lub drogą mailowa na adres: pcpr.brzeziny@poczta.fm

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874 21 68

Zapytanie ofertowe na realizację usługi – Dowóz uczestników na kurs „podstawy obsługi komputera i internetu”

Brzeziny, 6 listopada 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI – DOWÓZ UCZESTNIKÓW NA KURS „PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU”
w ramach projektu pn.: „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

1. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225

2. Przedmiot oferty:

 1. dowóz 2 grup (maksymalnie 25 uczestników) z miejsca zamieszkania do Brzezin i z powrotem,
 2. okres dowozu: 8 dni,
 3. przewidywana liczba spotkań: 8,
 4. miejsce zamieszkania uczestników – powiat brzeziński,
 5. szacowana liczba kilometów na całkowite wykonanie zadania – 2400 km,
 6. jedynym kryterium wyboru jest cena.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 15 listopada 2017 r. na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5
95-060 Brzeziny

 

lub drogą mailowa na adres: pcpr.brzeziny@poczta.fm

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874 21 68

Zapytanie ofertowe na realizację usługi – Dowóz uczestników na korepetycje

Brzeziny, 6 listopada 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI – DOWÓZ UCZESTNIKÓW NA KOREPETYCJE
w ramach projektu pn.: „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

1. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225

2. Przedmiot oferty:

 1. dowóz maksymalnie 20 uczestników z miejsca zamieszkania do Brzezin i z powrotem,
 2. okres dowozu: 9 miesięcy (od listopada 2017 r. do sierpienia 2018 r.),
 3. przewidywana liczba spotkań: 48,
 4. przewidywany czas trwania zajęć: 1 godzina zegarowa/uczestnik,
 5. miejsce zamieszkania uczestników – powiat brzeziński,
 6. szacowana liczba kilometów na całkowite wykonanie zadania – 24 000 km,
 7. jedynym kryterium wyboru jest cena.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 15 listopada 2017 r. na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5
95-060 Brzeziny

lub drogą mailowa na adres: pcpr.brzeziny@poczta.fm

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874 21 68

Zapytanie ofertowe na realizację usługi – Dowóz uczestników na kurs programowania dla dzieci i młodzieży

Brzeziny, 6 listopada 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI – DOWÓZ UCZESTNIKÓW NA KURS PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

w ramach projektu pn.: „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

1. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225

2. Przedmiot oferty:

 1. dowóz 2 grup (maksymalnie 15 uczestników) z miejsca zamieszkania do Brzezin i z powrotem,
 2. okres dowozu: 3 miesiące
 3. przewidywana liczba spotkań: 12
 4. miejsce zamieszkania uczestników – powiat brzeziński,
 5. szacowana liczba kilometów na całkowite wykonanie zadania – 3600 km,
 6. jedynym kryterium wyboru jest cena.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 15 listopada 2017 r. na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5
95-060 Brzeziny

 

lub drogą mailowa na adres: pcpr.brzeziny@poczta.fm

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874 21 68

Zapytanie ofertowe na realizację usługi – Dowóz uczestników na kursy językowe

Brzeziny, 6 listopada 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI – DOWÓZ UCZESTNIKÓW NA KURSY JĘZYKOWE

w ramach projektu pn.: „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

1. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225

2. Przedmiot oferty:

 1. dowóz 3 grup (maksymalnie 25 uczestników) z miejsca zamieszkania do Brzezin i z powrotem,
 2. okres dowozu: 10 dni (w miesiącach: marzec, kwiecień, maj 2018 r.),
 3. przewidywana liczba spotkań: 30,
 4. miejsce zamieszkania uczestników – powiat brzeziński,
 5. szacowana liczba kilometów na całkowite wykonanie zadania – 4500 km,
 6. jedynym kryterium wyboru jest cena.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 15 listopada 2017 r. na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5
95-060 Brzeziny

lub drogą mailowa na adres: pcpr.brzeziny@poczta.fm

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874 21 68