Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami

zaproszenie na konsultacje dla on brzeziny zaproszenie na konsultacje dla organizacji brzeziny Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w partnerstwie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Pomocy Słyszę Serce zapraszają (1) osoby niepełnosprawne i osoby z ich otoczenia mające kontakt z Urzędem Miasta, Urzędem Gminy i Starostwem Powiatowym w Brzezinach (2) przedstawicieli organizacji społecznych reprezentujących osoby niepełnosprawne lub działające na ich rzecz mające kontakt z Urzędem Miasta, Urzędem Gminy i Starostwem Powiatowym w Brzezinach do udziału w konsultacjach w ramach projektu Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami.

Szczegóły znajdą Państwo na załączonych poniżej plakatach.